Stavby,

které spolupracují s přírodou

Témata, která jsme otevřeli v roce 2020 se stávají mainstreamovými v přístupu k architektuře. Proč? Odpovědi najdete v moderovaných debatách Martina Severýna.

Architekti mileniálové aneb nastavujeme nový standard odpovědnosti

 • Jaký je pohled architekta k udržitelným a ekologickým řešením?
 • Čeho by se dnes architekti měli vyvarovat a co naopak podporovat ve vztahu architektury a přírody?
 • Jakým výzvám můžeme v budoucnu v Praze čelit při aktuální změně klimatu?
 • Jak by stavba měla nebo neměla ovlivňovat své okolí? A jak by se udržitelné město mělo chovat?

Odpovídají: Jan Soukup a Karolína Vojáčková @SecondNature

Zdravá krajina a náš dopad na prostředí

 • Kdo nebo co je iniciativa Změna k lepšímu?
 • Záleží Čechům na prostředí ve kterém žijí?
 • U budov se předháníme v kvalitě vnitřního prostředí, ale „soutěžíme“ i ve zlepšení vlivů staveb na životním prostředí v jejich okolí?
 • Co jsou hlavní hrozby a výzvy pro krajinu a lidi?
 • Která popularizovaná témata nemají efektivní environmentální dopad?

Odpovídá: Vojtěch Kotecký @zmenaklepsimu

Když se stromy mění v domy

 • Dům, který kombinuje skelet robotem tištěný z betonu a montovaný ze dřeva. Může to být cesta?
 • Jakým procesem prochází dřevo, od stromu až do chvíle, kdy se stane pevnou součástí stavby?
 • Kolik stromů spotřebuje dřevostavba rodinného domu?
 • Jsme v Česku soběstační v produkci dřeva nebo musíme dovážet a odkud
 • Jaké nejčastější chyby se objevují v projektech a na stavbě?

Odpovídá: Michal Šopík @ADMD

Koloběh odpadní vody

 • Dnes veškerou odpadní vodu čistíme a vypouštíme do vodních toků, odkud ji zase na jiném místě čerpáme a pak ji znovu čistíme a odvádíme až ke kohoutům vodovodního řadu. To je vlastně recyklace. Je prostor dělat to jinak a efektivněji?
 • Jaké jsou rozdíly v čištění odpadních vod v místě vzniku a v čištění vod na výstupu stokovací sítě? Je realizovatelné ve stávajících objektech zřizovat ČOV?
 • Co se v uplynulých letech povedlo?
 • Jsou na obzoru legislativní změny, které by vedly ke zlepšení vodního hospodářství?

Odpovídá: Karel Plotěný @ASIO

Šetrné bydlení v praxi developera

 • Jak vypadá pracovní den Green business managera?
 • Stavíme v Česku šetrné domy, protože takové požadavky vychází od zahraničních investorů nebo protože i čeští developeři sami cítí zásadní vliv své práce na prostředí kolem nás?
 • Jaké jsou největší prohřešky stavebníků vůči životnímu prostředí?
 • Najdeme i v Česku zajímavé pilotní projekty?
 • Jaké hlavní zásady výrazně snižují dopad stavby na primární zdroje a životní prostředí a měl by je bez výjimky dnes dodržovat každý stavebník?

Odpovídá: Eva Neudertová @SKANSKA_Reality

Beton, který šetří zdroje a spotřebovává odpad

 • Učíte celý svět vyrábět beton ze stavební suti. Jak to funguje v praxi?
 • Jaký odhadujete horizont pro využívání aditivních robotů v konvenčním stavitelství?
 • Existují šetrnější náhrady cementu?
 • Které zásady mohou v betonářské praxi zmírnit dopady výroby na primární zdroje a životní prostředí?

Odpovídá: Jan Čermák @ERC-TECH

Digitalizace územní studie a predikce vlivu stavby na mikroklima

 • Zelené střechy jsou spojené s tradiční architekturou severských států Evropy, kde nepředpokládám záměr chránit střešní konstrukci před přehříváním nebo zlepšovat mikroklima. Jak to tedy s těmi zelenými střechami historicky je?
 • Environmentální hodnocení vlivu staveb Greenpass. O co se jedná?
 • Jaké standardy by si měla osvojit každá architektonické kancelář a stavební firma?

Odpovídá: Petr Selník @Radaprozelenestrechy @BUILDIGO

Zelené střechy v Česku

 • Jaké je sledovat proměnu omšelé mrtvé plochy střechy v zelenou zahrádku?
 • Jsme na cestě, kdy se standardem každé ploché střechy stane zelená?
 • Každý člověk si zvládne domyslet vlastnosti zelených střech, ale co říkají reálně naměřená data?
 • Jaké mýty o zelených střechách mezi lidmi kolují?
 • Proč investoři volí buď zelenou nebo fotovoltaické panely? Jde to proti sobě?

Odpovídá: Jaroslav Všetička @Envilope

Získáváme a ukládáme čistou energii

 • Proč dává smysl kombinace zelené střechy a FVE?
 • Co je v Česku nejefektivnější zdroj obnovitelné energie?
 • Jak můžou architekti a stavitelé spolupracovat na tom, aby byla energetika čistší?
 • Dává výstavba energeticky soběstačných budov v kontextu chytrého sdílení energie smysl?

Odpovídá: František Vašek @NanoEnergies

Jízda bez emisí a bez výčitek

 • Jak uvažovat při plánování infrastruktury staveb?
 • Architekti navrhují stavbu s přesahem na co nejmenší dopad k životnímu prostředí a uživatelé v nich parkují auta na fosilní paliva. To není vůbec ideální, že?
 • Veřejností nejvíce rezonují fake-news na téma uhlíková stopa výroby elektromobilů, výfuky v Počeradech a recyklovatelnost baterií. Jak to je?
 • Dobíjecí infrastruktura. Daří se nám jít naproti výstavbou dobíječek nebo budeme za čas házet kabely z oken?

Odpovídá: Lukáš Hataš @AsociaceEV

Natáčení proběhlo za podpory partnerů: