Program ročníku 2021:

středa 23. 6. 2021

moderátor Vladimír Kořen

10:30

Osvěžující welcome drink a slavnostní otevření Naučné stezky

11:00

Zahájení odborného programu

11:05

Umění navrhnout a prosadit materiálové řešení odpovědné k životnímu prostředí

Uhlíková stopa stavebních materiálů v kontextu zdrojů, výroby, transportu i životnosti. Jako podnikatelé ve stavebnictví a architektuře čelíme zásadní výzvě hospodaření se zdroji.  |  Jiří Zach, VUT Ústav technologie stavebních hmot a dílců

11:25

Česká praxe v použití recyklovaného betonu na stavbách

Jaké jsou zkušenosti z terénu a kdy se dočkáme konvenční výroby betonových směsí, kde je kamenivo plně nahrazeno recyklátem stavební suti?  |  Jan Čermák, Erc-Tech

11:45

Kreativní výzva: Recyklo-architektura

Když původní stavba neputuje na skládku a přesto nabude novou moderní tvář.  |  Ondřej Chybík

12:05

Šetrná a přírodě odpovědná výroba stavebních prefabrikátů

Výrobci stavebnin na cestě k přírodě odpovědnějším stavbám. Seznamte se s lidmi, kteří pracují na vývoji environmentálně odpovědných výrobků pro stavebnictví.  |  Matěj Hrubý, Peikko DELTABEAM Green – spřažený nosník pro tenké stropní konstrukce vhodný pro budovy s otevřeným prostorem.

12:20

Kam CO2 nemůže, tam dřevo pomůže

Emise, které ne vždy musíme vestavět do našich budov. Důvod, proč stojí za to, naučit se projektovat dřevo a kde hledat odbornou pomoc.  |  Michal Šopík, ADMD

12:40

První udržitelná městská čtvrť v ČR: Chytré Líchy

Unikání výstavba Chytré Líchy je prvním projektem moderní, ekologické a trvale udržitelné čtvrti v České republice. Poznejte unikátní projekt nové městské části v Židlochovicích, který má za cíl stát se přirozenou a šetrnou součástí svého okolí.  |  1. část – Ing. Arch. Pavel Jura, 2. část – Ing. Arch. Miroslav Juren, Pelčák a partner architekti

13:00

Čas pro lahůdky z kuchyně Flames & grill

BONUS: Ochutnávka produktů městského hydroponického zemědělství.

13:30

Vegetační konstrukce jako nový standard staveb na území města

Bez rozvinuté zeleno-modré infrastruktury to už nepůjde. Jaká kritéria by měly splňovat zelené střechy, vertikální zeleň a další retenční plochy?  |  David Bečkovský, Ústav pozemního stavitelství VUT FAST

13:40

Čím mohou přispět analýzy dat leteckého skenování k hodnocení městských ekosystémů?

Téma klimatické změny je umocněno ve městech fenoménem, který se jmenuje „tepelný ostrov města“, který je převážně pozorován ve velkých městech a aglomeracích. Jak mohou digitální modely využít projekční kanceláře k optimalizaci návrhových studií?  |  František Zemek, CzechGlobe & Petr Selník, GreenPass

14:00

Rozhodovací parametry při výběru zelené střechy

Zelená střecha v kontextu konstrukce objektu, lokality, návrhu funkční skladby a očekávanému objemu zadržené vody.  |  Petr Selník, Rada pro zelené střechy

14:15

Praktická ukázka systému Nophadrain

Ukázka řešení technických vrstev i rostlinného materiálu ověřených skladeb pro zelené střechy.  |  Petr Káfoněk, Nophadrain

14:30

Rostliny, substráty a údržba vegetačních konstrukcí, FAQ

Pěstování rostlin na stavbách. O výběru rostlin a substrátů ve vztahu k místním podmínkám.  |  Kamil Pečenka, CS AGRO

14:45

Praktická ukázka systému zelených stěn pro exteriéry

Možnosti navrhování, realizace a zavlažování zelených vertikálních ploch v exteriérech. FAQ  |  Luboš  Machala, Flora Urbanica & Josef Hoffmann, ISOVER

15:00

Základy vodního managementu pro projektanty

Jaký potenciál v recyklaci šedých vod a užívání dešťových vod má řešený objekt? O auditech, dotacích, projektování a návratnosti investic.  |  Karel Plotěný, ASIO

15:30

Voda a vegetační konstrukce – motivační programy a finanční příležitosti pro investory

Nejste na to sami! Motivační programy štědře odmění váš podíl na nové zeleni i podzemní zásobě vody.  |  Martin Kubica, SFŽP ředitel Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí

16:00

Základy energetického managementu pro projektanty

Jaký potenciál v úsporách energie má řešený objekt? O auditech, dotacích, projektování a návratnosti investic.  |  Ondřej Vaněk, PKV

16:20

Budoucnost komunitní energetiky z obnovitelných zdrojů

Komunitní sdílená energetika je téma, kterému se v Brně věnuje nemálo pozornosti. Vše co byste měli vědět o sdílení energie a potenciálu investic do obnovitelných zdrojů.  |  Tomáš Caha, ZEVO – SAKO

16:40

Co investor neví o kvalitě vnitřního prostředí budovy a jak jej přivést ke zdravému větrání.

Ukázka průběhu koncentrací škodlivin v různých typech budov.  |  Libor Hrubý, CPD

17:00

H2BASE – vodíková alternativa diesel agregátu. Mobilní, tichá a bez emisí

Bez-emisní alternativa diesel agregátů, kdy jediným odpadem je čistá voda. |  Jiří Vršínský, vedoucí vývoje H2BASE

17:20

Snižování emisí na území města Brna

Dostojí Brno svým cílům? Jsme na cestě za snížením emisí CO2 o 40% do roku 2030.  |  Petr Hladík, 1. Náměstek SMB

17:40

Bonusová přednáška

Obsah i vystupujícího odhalíme na místě.

18:00

Podpis Memoranda o pomoci městu se snižováním emisí

#pripravbrno | Další třicítka firem přistoupila k pomoci městu Brnu se snižováním emisí!  |  Markéta Vaňková, primátorka SMB

19:00

Afterparty s občerstvením Flames & grill

 

! Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí úpravy v programu. !